THINK TANK

NGO's HUB

Wspieramy rozwój i skuteczność działań organizacji pozarządowych

THINK TANK LOGO00086400

O projekcie

Celem projektu Think Tank – NGO’s HUB jest stworzenie akceleratora organizacji pożytku publicznego, sieci umożliwiającej kilku organizacjom pozarządowym wypracowanie wspólnej przestrzeni współpracy. Akceleratory stanowią istotne narzędzie w rozwoju sektora społecznego, umożliwiają organizacjom szybszy rozwój, zwiększenie efektywności i skuteczności w osiąganiu celów społecznych. Powiązanie podmiotów w grupę i planowanie wspólnych działań pozwala zwiększyć zasięg w mediach społecznościowych oraz grono odbiorców działań realizowanych przez poszczególne podmioty.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szeroko zakrojone badania ankietowe wśród organizacji pozarządowych pod kątem ich najważniejszych potrzeb oraz scharakteryzowania najczęstszych problemów przed jakimi stoją osoby działające w organizacjach pożytku publicznego.

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla członków stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pożytku publicznego, które będą miały za zadanie wspieranie organizowanych przez nich inicjatyw, a także podnoszenie ich szeroko rozumianych kompetencji projektowych, zarówno miękkich jak i twardych.

Szczegółowa tematyka szkoleń zostanie wybrana po przeprowadzeniu badań, a same warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców, którzy w ramach niewielkich grup warsztatowych będą przekazywali rzetelne i merytoryczne informacje oraz praktyczne umiejętności związane z planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem działań społecznych.  

Projekt finansowany w całości ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2019-2030 PROO w kwocie 169 000,00 zł.

UCZESTNICY PROJEKTU

ANKIETA BADANIA POTRZEB NGO

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy do udziału w naszej ankiecie dotyczącej potrzeb organizacji pozarządowych. NGO pełnią niezastąpioną rolę w społeczeństwie, angażując się w różnorodne działania i inicjatywy, które często wymagają od ich członków specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Naszym celem jest zrozumienie, jakie konkretnie obszary są najbardziej istotne i potrzebne dla organizacji pozarządowych w kontekście rozwoju ich działań.

Prosimy o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie niniejszej ankiety. Wasze odpowiedzi pozostaną w pełni anonimowe i służyć będą jedynie celom badawczym. Będzie to dla nas cenne źródło informacji, które umożliwi nam dostosowanie naszej oferty szkoleniowej do realnych potrzeb, wyzwań i oczekiwań organizacji pozarządowych.

Wasza opinia ma dla nas ogromne znaczenie, a efektem naszych starań będzie oferta warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. “Think Tank – NGO’s Hub”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2019-2030.

Dziękujemy za udział w naszej inicjatywie i zaangażowanie w rozwijanie sektora organizacji pozarządowych.

KONTAKT

Fundacja Młodej Nauki

ul. Rakowiecka 28 Pawilon 2, 02-528 Warszawa

KRS: 0000492014

NIP: 5213664198

REGON: 147051213